Enclavaments ètnics a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears

Andreu Domingo
Juan Galeano
Albert Sabater


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 391, juny 2013

Page
36

Section
391

Subsection
Focus

Sembla difícil arribar a un acord sobre si les concentracions de població immigrada es converteixen en un obstacle per a la integració o si, contràriament, poden ser percebudes com un primer pas en l’assentament que permet els immigrats mantenir xarxes de veïnatge i socialització, tan necessàries en època de crisi.

L'Avenç 391 - juny 2013
Preu de l'article 1 €