Pessics de realitat

Núria Santamaria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 389, abril 2013

Page
66

Section
Mirador

Subsection
Teatre

L’última estrena de Josep M. Benet i Jornet "Com dir-ho?", sacrifica l’espectacularitat, mentre que Julio Manrique retorna a una obra mítica com és "Roberto Zucco".

L'Avenç 389 - abril 2013
Preu de l'article 1 €