Poeta, guerriller, prestidigitador

Susanna Portell


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 389, abril 2013

Page
66

Section
Mirador

Subsection
Art

El projecte «Joan Brossa: Accions i territori», que es desplegarà fins al 2016, reivindica el poeta i proposa una relectura de la seva obra.

L'Avenç 389 - abril 2013
Preu de l'article 1 €