Una amistat fugissera

Emili Manzano


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 389, abril 2013

Page
6

Section
L'opinió

Subsection
Les aranyes de França

Nou relat de la sèrie on l'autor ens parla de la seva amistat amb Julio, descendent d'una antiga família de Cusco. Home enigmàtic del qual no va arribar a esbrinar mai què estudiava.

L'Avenç 389 - abril 2013
Preu de l'article 1 €