Diagonal 666. Un monument a l’ocupació de l’exèrcit franquista

Santiago Gorostiza Langa


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 389, abril 2013

Page
42

Section
389

Subsection
Focus

Durant els darrers 25 anys la Residència d’Oficials de l’Exèrcit, a Pedralbes, ha passat desapercebuda. El present article traça els orígens d’aquest edifici, bastida amb les donacions d'empreses, particulars de la ciutat de Barcelona i la del partit Nacionalsocialista Alemany, la seva construcció i usos que va tenir durant la postguerra.

L'Avenç 389 - abril 2013
Preu de l'article 1 €