El compromís discret de l’art

Joan Miró, Catalunya i la democràcia

Joan M. Minguet i Batllori


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 372, octubre 2011

Page
24

Section
372

Subsection
Focus

Miró sempre es va mantenir fidel a uns ideals catalanistes i democràtics, però ho va fer amb discreció, amb aquell tarannà que el caracteritzava. Però aquesta mateixa discreció va suposar que sorgissin alguns malentesos i incomprensions.

L'Avenç 372-octubre 2011
Preu de l'article 1 €