Del vuit al nou i del nou al pare Carbasser...

Núria Santamaria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 371, setembre 2011

Page
64

Section
Mirador

Subsection
Teatre

Després de vuit anys, Àlex Rigola deixa la direcció del Lliure, que retorna a Lluís Pasqual.

portada371gif
Preu de l'article 1 €