El taller i l’obra

Susanna Portell
Isabel Muntané


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 335, maig 2008

Page
62

Section
Mirador

Subsection
Art

Una reflexió sobre la necessitat de trobar un espai propi per a la creació.

L'Avenç 335/maig 2008
Preu de l'article 1 €