Del Museu d’Arqueologia i d'altres museus

Eduard Riu-Barrera


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 335, maig 2008

Page
11

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

Els museus d’arqueologia tenen un àmbit de recerca transnacional.
"El Museu d'Història de Catalunya i el Museu d'Arqueologia tenen ben poc a veure; la seva equiparació només pot sorgir de la confusió".

L'Avenç 335/maig 2008
Preu de l'article 1 €