L'antiguitat de la nació

Anthony Smith


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 335, maig 2008

Page
30

Section
335

Subsection
Focus

Potser el llegat més durador de la Revolució Francesa no ha estat la llibertat ni la igualtat, sinó la fraternitat, el lligam que uneix una població com a ciutadans d’una nació. En aquest establiment solemne d’un contracte secular, la nació va renéixer en una nova forma, i en el seu nom es va iniciar a França la revolució del progrés, que més tard es va exportar a tots els territoris conquerits per l’exèrcit revolucionari, primer, i pel napoleònic després.

L'Avenç 335/maig 2008
Preu de l'article 1 €