Emergències

Manel Ollé


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 332, febrer 2008

Page
57

Section
Mirador

Subsection
Literatura

Quatre nous escriptors irrompen en la literatura catalana: Borja Bagunyà amb "Defensa pròpia", Enric Virgili amb "Betum", Martí Sales amb "Dies feliços a la presó" i Emili Manzano amb "Pinyols d'aubercoc".
"Sense necessitat de fer escarafalls, van obrint-se camí i trobant els seus lectors, sense cap altra protecció ni cap altra ambició que els seus llibres".

Portada 332
Preu de l'article 1 €