Els trens perduts de Joan de Sagarra

Josep M. Muñoz


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 332, febrer 2008

Page
12

Section
L'opinió

Subsection
L'entrevista

«Jo havia d’haver estat francès, i no en vaig ser per culpa de la guerra d’Algèria. Però, tot i ser de nissaga catalana, em considero francès.»
«Jo sempre he reivindicat la passió, la passió per una lectura, per una dona, per un paisatge, per una ciutat, per una ampolla, per un puro.»
«Vaig començar al Ciero. Hi vaig portar un article i el subdirector em va dir: “400 pesetas, saldrá el viernes, traiga más, joven”.»
«Barcelona no m’agrada. És una ciutat que ha perdut, que se’ls ha escapat de les mans. Ara ja no puc anar a passejar per la Rambla.»
«La cultureta era cultura de piset. Explotant la cultureta, molta gent ha fet carrera. I quina carrera! I encara en vivim, de la cultureta!»
«La bufetada de després de la transició és la mateixa que jo vaig experimentar el 1947 quan, tornant de París, em fiquen als jesuïtes.»

Portada 332
Preu de l'article 1 €