La literatura en perill

Tzvetan Todorov


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 332, febrer 2008

Page
38

Section
332

Subsection
Focus

La literatura és una font de coneixement i de plaer, que tanmateix es veu amenaçada pel rol que se li atribueix en el sistema escolar, on ha passat a ser una activitat merament orientada a il·lustrar les potencialitats del llenguatge. Aquesta concepció reductora de la literatura oblida la relació que té tota obra amb el món en què apareix i contribueix al desinterès creixent dels alumnes i els lectors.

Portada 332
Preu de l'article 1 €