El meu fracàs com a ciutadà de l’RDA

Fritz Raddatz


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 332, febrer 2008

Page
30

Section
332

Subsection
Focus

L’any 1950, després d’acabar el batxillerat i endut pel rebuig cap a “l’Alemanya d’Adenauer”, farcida d’exnazis, l’autor se’n va anar a viure al Berlín est, on als anys cinquanta va exercir d’editor i es va integrar en l’aparell del règim comunista. Avui, cinquanta anys després de marxar de la República Democràtica Alemanya, s’interroga de forma autocrítica respecte de la seva actuació en aquell període.

Portada 332
Preu de l'article 1 €