L'Arxiu de la corona d'Aragó

Diferents arxius sota un mateix nom

Joan Antoni Jiménez


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 322, març 2007

Page
7

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

La constitució del patronat de L'Arxiu de la Corona d'Aragó no resol la qüestió de la ubicació dels fons diversos que l'integren.

portada322
Preu de l'article 1 €