Dos anys entre els bolxevics

Helios Gómez


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 304, juliol 2005

Page
44

Section
304

Subsection
Dossier

Ésser cridat dolçament "camarada!" per un home que empunya un fusell i està revestit de tots els atributs, àdhuc físics, d'un perfecte guardià, és quelcom animador i, ensems, desconcertant, sobretot per a mi, que m'he passat la meitat dels meus anys fugint-los i barallant-m'hi.

Portada L'Avenç 304
Preu de l'article 1 €