Notes personals inacabades per a un esbós de les arts teatrals portugueses

André Murraças


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 293, juliol 2004

Page
44

Section
293

Subsection
Dossier

Semblant a un índex de noms propis al final d'un llibre, André Murraças sintetitza els elements literaris i artístics més genuins, segons la seva impresió, de la cultura portuguesa, a mode de brainstorming i en format de guia turística. Amb aquesta aparença suggerent i amb el to d'un exercici d'escriptura creativa, aquest text vol donar una visió objectiva de Portugal des de l'òptica d'un format subjectiu

L'Avenç 293-juliol/agost 2004
Preu de l'article 1 €