Exiliats catalans sota Vichy. Alguns testimonis

Francesc Vilanova


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 293, juliol 2004

Page
14

Section
293

Subsection
Articles

El juny de 1940, les tropes nazis ocupaven la meitat nord de França. Per als exiliats catalans, aquest "catalanisme" representava una repetició de la caiguda de Catalunya un any i mig abans, el febrer de 1939. L'ocupació alemanya va tenir conseqüències immediates per a aquells intel·lectuals i polítics, en trencar la dinàmica política i cultural del primer exili i creant noves incerteses sobre el futur que els esperava.

L'Avenç 293-juliol/agost 2004
Preu de l'article 1 €