Bosch Gimpera, rector de l'Autònoma (1933-1939)

Els fets d'octubre i la supressió de l'autonomia

Francisco Gracia


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 287, gener 2004

Page
13

Section
287

Subsection
Articles

El 13 de desembre de 1933, el prestigiós prehistoriador Pere Bosch Gimpera va ser elegit rector de la Universitat de Barcelona, que tot just acabava d'obtenir l'autonomia. La seva feina al capdavant del rectorat va estar condicionada tant per la convulsa conjuntura política com per l'oposició interna d'un sector dels catedràtics. En aquest article, el primer d'una sèrie de dos, s'analitzen els primers anys de la seva etapa al capdavant de la Universotat Autònoma, un període marcat pels fets del 6 d'octubre.

L'Avenç-gener 2004
Preu de l'article 1 €