58 anys i 7 dies. Correspondència de Pere Bosch i Gimpera a Lluís Pericot (1919-1974)

Francisco Gracia
Josep M. Fullola
Francesc Vilanova


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 283, setembre 2003

Page
75

Section
283

Subsection
Ressenyes

portada 283
Preu de l'article 1 €