Alexandre Cirici. Del retorn de l'exili a la lenta sortida de la postguerra

Narcís Selles


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 281, juny 2003

Page
12

Section
281

Subsection
Temes

A principis dels anys 1950, l'evidència de la continuïtat del règim franquista va obligar la resistència cultural catalana a canviar d'estratègia. S'iniciava una nova etapa marcada per l'ús de les vies legals establertes per tal d'assolir una més gran incidència pública. Va ser aleshores que Alexandre Cirici Pellicer, vinculat des del seu retorn de l'exili a la resistència cultural i política, va reforçar la seva vinculació amb Jaume Vicens Vives i va consolidar-se com a tractadista d'art.

portada 281
Preu de l'article 1 €