Joan Solà. «El nostre Estat no és nostre: és un Estat contra nosaltres»

Josep M. Muñoz


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 281, juny 2003

Page
20

Section
281

Subsection
Entrevista

Josep Maria Muñoz eantrevista a Joan Solà, un dels lingüistes catalans més reconeguts, catedràtic de la Universitat de Barcelona, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i autor d'obres de divulgació lingüística, com ara Gramàtica del català contemporani (2002) o Ensenyar la llengua (2003). En aquesta conversa es tracten temes de llengua i política així com la seva vinculació sovint conflictiva.

portada 281
Preu de l'article 1 €