L'imaginari històric en la ficció televisiva

"Cuéntame" i "Temps de silenci"

José Ramón Vázquez
Enric Gomà
Eduardo Ladrón de Guevara
Xavier Borrell


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 281, juny 2003

Page
28

Section
281

Subsection
Dossier

L'Avenç retransmet una taula rodona sobre les ficcions televisives moderada per Romà Guardiet, vicedegà de relacions internacionals a la Universitat Ramón Llull. Els participants són José Ramón Vázquez, (subdirector del departament de ficció de TVE), Enric Gomà (director de Temps de Silenci), Eduardo Ladrón de Guevara (director de Cuéntame) i Xavier Borrell (director de Temps de Silenci).

portada 281
Preu de l'article 1 €