La baboia o virolla. L'ahir del joc de la ruleta

Pep Vila


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 281, juny 2003

Page
57

Section
281

Subsection
Aportacions

En les societats tradicionals, les festes i els jocs ocupen una part important del temps de lleure. Les ciutats solien habilitar espais públics per fiscalitzar i controlar els jocs d'atzar i les rifes. Un d'aquests jocs és el de la baboia o virolla, que va perdurar al medi rural fins fa uns quants anys, i que és l'antecedent del joc de la ruleta.

portada 281
Preu de l'article 1 €