L'Avenç
juny 1987
105

Enrera

Llistat d'articles
Dossier / Introducció. . Alfred Bosch
Dossier / Com fer-se l'orni amb l'ONU. . Alfred Bosch
Dossier / La idea d'unitat en Amílcar Cabral. . Antoni Castel
Dossier / Du Bois i Garvey, dues concepcions de panafricanisme. . Antoni Castel
Dossier / Kwame Nkrumah, 1909-1972, i la unitat africana. . Alberto Moreno Humet
Dossier / Nacionalisme i integració afroamericana. . Javier Laviña
Dossier / El Front Democràtic Unit (UDF) i la revolta a les Townships Sud-Africanes. . Mark Swilling
Dossier / Cronologia i bibliografia. . Mark Swilling
Col·loqui internacional Hug Capet: fa mil anys, a ambdues bandes del Pirineu. . Xavier Bou i Palmés
Exèrcit i forces policíaques en la construcció de l'Estat liberal. . Manel Risques
Dels Àustries a les revolucions americanes. Conversa amb John Lynch. . Miquel Izard , Javier Laviña
El nacionalisme biològic de Maurice Barrès i Eugeni d'Ors. . Cristina Dupláa
La política laboral del règim nazi, 1933-1939. . Francesc Díaz Jiménez
Col·lectivitzacions industrials, un debat que resta obert. . J.M. Cobos , M. Ollé
Més històries pirinenques i de boscos. . Núria Sales
The class struggle in the ancien classical world. . G.E.M. de Stecroix
Catalunya sota les bombes, 1936-1939. . Josep M. Solé i Sabaté , Joan Villarroya
La nostra utopía. PSUC: 50 anys d'història de Catalunya. . Diversos autors
La sociedad europea, 1500-1700. . Henry Kamen
Notas sobre la guerra civil. Actuación del POUM. . Juan Andrade
Quan Catalunya era revolucionària. . Carmel Rosa-Roc
Italia y la guerra civil española. . Diversos autors
Nacionalisme i premsa clandestina, 1939-1951. . Albert Viladot
L'Avenç 105 - juny 1987
Preu paper 6 €