Llegir l'exili

Maria Campillo (ed.)

Enrera

Des del llibre canònic d’Albert Manent, La literatura catalana a l’exili (1976), els estudis referits a aquest camp han progressat molt; i en una triple direcció. La primera és la de la història de l’exili del 1939, la dels avatars soferts pel gran contingent de polítics, científics, artistes, intel·lectuals i escriptors que es van veure obligats a marxar. La segona via es dirigeix directament a l’estudi de la vida literària a l’exili, de la seva orientació i el seu sentit, a través d’alguns autors representatius, de les plataformes de difusió, especialment de les editorials o de les revistes. El llibre que presentem s’inscriu, però, en un tercer espai, el de la lectura dels textos de creació generats per l’exili. I ens vam proposar d’omplir alguns buits oferint la lectura d’un ventall (forçosament acotat) de textos de poesia i de prosa.

Molts dels grans autors catalans dels segle XX van passar per aquesta experiència, en alguns casos fonamental per al conjunt de la seva obra. El present volum no té, ni pot tenir, una pretensió totalitzadora: ni en els gèneres (hem deixat de banda el teatre, per exemple), ni en els temes (la literatura concentracionària es limita a l’espai francès). Hem procurat, en canvi, atendre més aviat l’angle inèdit: noves preguntes i lectures noves; o l’angle marginal: l’obra menuda d’un gran narrador; llibres o autors poc atesos.

Atesa la dificultat d’una ordenació cronològica en trajectòries sovint molt dilatades, hem optat per endreçar el material en tres parts (poesia, narrativa de tema europeu, narrativa de tema americà) i, dintre d’aquestes, ordenar els treballs seguint l’ordre alfabètic del cognom dels seus autors. Són: Avel·lí Artís-Gener, Agustí Bartra, Xavier Benguerel, Pere Calders, Josep Carner, Domènec Guansé, Joan Oliver, Lluís Ferran de Pol, Ferran Planes, Carles Riba, Vicenç Riera Llorca, Ramon Vinyes.

Aquest llibre forma part dels resultats del projecte «Cultura i literatura a Catalunya, 1939-1959» (FFI 2008-03048/FILO) del Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC) de la Universitat Autònoma de Barcelona. (http://filcat.uab.cat/gelcc/index.html)

Col·lecció
Traces de llibres,Núm. 2
Any
2011
Distribució
RBA Llibres
Nombre de pàgines
304
Idioma
Català
ISBN
978-84-88839-58-9
Llegir l'exili
No disponible