Número en curs
novembre 2022
128

El número 128 d’"Els Marges" aplega estudis innovadors i textos polèmics. S’obre amb un editorial que denuncia la cada cop més consolidada deriva social, cultural i educativa de liquidació dels valors i la consciència literaris. En la secció «Estudis», Arnau Vives Piñas ofereix una reflexió crítica del "Llibre d’amic e amat", tot fent èmfasi en la manera com Llull estableix un determinat diàleg amb el lector. Oriol Ponsatí-Murlà exposa el procés i els objectius fundacionals de la Institució de les Lletres Catalanes. La secció «(Re)llegir» està dedicada a l’anàlisi d’"Els ametllers", tres poemes breus de Joan Maragall; Lluís Solà i Sala, mitjançant la lectura minuciosa dels textos, desgrana els elements fonamentals de la poètica maragalliana. En la secció «Al Marge», Joan Martí i Castell dedica un article a la figura de Joan Triadú, tot recordant-ne la trajectòria i el llegat intel·lectual i pedagògic, i Maria Moreno i Domènech desglossa críticament diversos problemes estructurals de la programació teatral de les darreres temporades. A «Cartes i documents», Narcís Garolera publica la correspondència inèdita entre Caterina Albert i Teresa Bartomeu Granell, que fou una pionera de l’esquí a Catalunya i inspirà alguns poemes a Josep Carner. Finalment, la secció «Ressenyes» arriba curulla de reflexions crítiques sobre novetats poètiques, novel·lístiques i teatrals, així com sobre alguns estudis literaris.

Sumari
(Re)llegir
Llibres d’ara i d’antany / ‘Els ametllers’. Manifestabilitat i manifestació en Joan Maragall . Lluís Solà i Sala
Els Marges 128 - tardor 2022
Preu paper 12 €
Preu digital 9.99 €