Pompeu Fabra i la política

Més mots subscrits (1931), idiògrafs (1932, 1934) i reportats (1934)

Jordi Ginebra


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 126, març 2022

Page
46

Section
126

Subsection
Cartes i documents

S’editen i contextualitzen quatre petits textos per contribuir a completar la tasca de refe­renciar i editar la bibliografia de Pompeu Fabra, com a complement a la publicació dels 10 volums de les ‘Obres completes’ del gramàtic. Són textos que reforcen la idea que Pompeu Fabra es va sentir fortament implicat en els avatars polítics de la Catalunya del període republicà.

Els Marges 126 - Hivern 2022
Preu de l'article 1 €