Antoni Seva Llinares, ‘Mosaic. Màximes i pensaments’

Josep Murgades


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 118, juny 2019

Page
126

Section
118

Subsection
Ressenyes

Títol, subtítol i pròleg són una oportuna reflexió sobre el proteic gènere en què s’inscriu aquest llibre del filòleg llatinista Antoni Seva Llinares. “Mosaic” el metaforitza. El subtítol remet a dos dels constituents que habitualment l’integren…

Els Marges 118 - primavera 2019
Preu de l'article 1 €