La ideologia lingüística dels editorials de ‘La Vanguardia’

Emili Boix-Fuster


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 118, juny 2019

Page
86

Section
118

Subsection
Al Marge

Anàlisi de les ideologies lingüístiques relatives a la política lingüística que han aparegut a les pàgines editorials en la llarga trajectòria de "La Vanguardia", el diari català amb més incidència. Els principals resultats mostren que el diari presenta una reticència recurrent a l’intervencionisme pel que fa a les llengües de la societat, mentre que valora i sosté el bilingüisme espanyol/català a Catalunya.

Els Marges 118 - primavera 2019
Preu de l'article 1 €