Ressenyes
juny 2018
115

Josep Murgades


Joan-Lluís Lluís, ‘Jo soc aquell que va matar Franco’

Estableix Aristòtil a la Poètica (1451b) una distinció operativa entre història i literatura. Fóra aquella l’explicació d’allò esdevingut; aquesta, la d’allò que hauria pogut esdevenir-se. D’on el caràcter universal de la literatura i d’on el caràcter particular de la història.

Els Marges 115 - Primavera de 2018
Preu de l'article 1 €