Ressenyes
juny 2018
115

Montserrat Sendra


Amadeu Viana, ‘Passeres’

Un dels estris màgics que apareix a l’univers de Harry Potter (J. K. Rowling, 1997) és el pensiu. El pensiu és un recipient que té forma de pica baptismal i que permet reviure records passats, siguin propis o d’una altra persona. Emmagatzemats en flascons, la persona que els vol reviure només ha d’abocar el líquid del flascó a la pica, esperar que es formi l’escenari del record a l’aigua i submergir-hi el cap.

Els Marges 115 - Primavera de 2018
Preu de l'article 1 €