Estudis
juny 2018
115

Joan Costa Carreras


La nova «tríada normativa» oficial de l’IEC: valoració i reflexions

Avaluem la GIEC i l’OIEC, partint del fet que la codificació del català és una política pública que ha de ser transparent i des de la planificació lingüística de corpus i la gramatografia. Hi ha un comentari sobre la seva repercussió en el DIEC2 i suggeriments per millorar totes tres obres.

Els Marges 115 - Primavera de 2018
Preu de l'article 1 €