Estudis
juny 2018
115

Roser Casamayor de Bolós


El riure a "Les dones i els dies", de Gabriel Ferrater

El motiu del riure apareix a trenta dels cent catorze poemes de Les dones i els dies. Aquest estudi pren com a punt de partida aquesta profusió de rialles i pretén estudiar quina relació hi ha entre el fenomen del riure a Les dones i els dies i la poètica de Gabriel Ferrater. En una primera part, es valoren les diferents definicions que ha rebut l’obra de l’autor i s’argumenta que la més adequada és la de «poesia de la consciència». En una segona part, es fa una anàlisi aprofundida dels poemes en què apareix el riure pel que fa a l’efecte còmic que generen i pel que fa a les funcions del riure dels personatges que hi apareixen, tenint en compte el marc poètic en què s’enquadren els textos i el paper que hi juga la veu poètica.

Els Marges 115 - Primavera de 2018
Preu de l'article 1 €