Notes sobre fonts shakespearianes en la poesia de Carles Riba

Héctor Mellinas


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 107, novembre 2015

Page
57

Section
107

Subsection
Estudis

L’article tracta de demostrar l’empremta shakespeariana en la poesia de Carles Riba i, tot establint les relacions cronològiques entre aquells articles de la crítica ribiana en els quals s’hi interpreta Shakespeare i els poemes que l’intertextualitzen, clarificar-ne alguns passatges obscurs.

Els Marges 107 - tardor de 2015
Preu de l'article 1 €