El catastrofisme cansa. Remarques crítiques sobre "El bilingüisme mata"

Albert Branchadell


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 107, novembre 2015

Page
94

Section
107

Subsection
Al marge

Al seu llibre "El bilingüisme mata" Pau Vidal sosté que el català s’està convertint en un dialecte del castellà i que l’única manera de posar remei a aquesta situació és atorgar-li l’estatus d’única llengua oficial en un estat independent. Aquest article posa en dubte tots dos postulats: Vidal no proporciona prou evidència empírica per a validar el primer i renuncia a explicar com l’oficialitat exclusiva del català pot frenar la seva suposada degradació.

Els Marges 107 - tardor de 2015
Preu de l'article 1 €