Avançament editorial
gener 2023
497

Marta Vallverdú i Borràs


Què és el Seixantisme?

En la història dels Països Catalans, durant els anys 60 del segle XX, es desclou una etapa de vitalització cultural sorprenent. Al gener dels 2006 en l'editorial de "L'Avenç" redactat pel seu director Josep M. Muñoz, apareix documentat per primera vegada el terme "Seixantisme", però què és el Seixantisme? Quins sóns els seus trets i objectius? Quin abast cronològic abraça i quines etapes? Qui són els seus agents? En aquest article donem uns primers apunts sobre aquest neologisme.

L'Avenç 497 gener 2023
Preu de l'article 1 €