Llegir escrivint
novembre 2022
495

Joan Todó


Vida de Kathleen Beauchamp

A La vida de la vida, recull de textos de Katherine Mansfield, trobarem tot de fragments lligats a la vida de l’escriptora. El conjunt forma una lectura no tant de la seva obra com de la seva peripècia vital.

L'Avenç 495 - novembre 2022
Preu de l'article 1 €