Bitllets
setembre 2022
493

Antoni Pizà


Rupturismes

Aquesta primavera passada, una exposició a Palma ha presentat una pano­ràmica de les pràctiques musicals rupturistes, com les d’Antoni Caimari, a l’illa de Mallorca des dels anys setanta fins als nostres dies.

L'avenç 493 - setembre 2022
Preu de l'article 1 €