Llegir escrivint
juliol 2022
492

Joan Todó


Reis, científics i sants

Ressenya de la nova edició de ‘Pensaments i opuscles’ de Blaise Pascal, traduït per Pere Lluís Font.

L'Avenç 492 - juliol/agost 2022
Preu de l'article 1 €