Les galeries de ciutadans il·lustres, un «lloc de memòria» oblidat

Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 490, maig 2022

Page
44

Section
490

Subsection
Focus

Recentment s’han complert 150 anys de la posada en marxa de la Galeria de Catalans Il·lustres, destacat exponent de les polítiques de la memòria de la ciutat de Barcelona. No és un cas insòlit: força altres poblacions de Catalunya i les Balears conserven sèries icòniques centenàries semblants. Escassament conegudes per la ciutadania i poc ateses pels investigadors, són «llocs de memòria» que tal vegada han perdut part de la seva força suggestiva però que, en conjunt, tenen un interès patrimonial, artístic i històric remarcable.

L'Avenç 490 - maig 2022
Preu de l'article 1 €