La utilitat de la cultura

Enric Sòria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 476, febrer 2021

Page
59

Section
Mirador

Subsection
Cartes de prop

Enric Sòria ens parla del mal moment que està passant el sector cultural i que ens fa preguntar quin paper juga la cultura en la nostra societat. Una pregunta que no és nova sinó que ja es qüestionava Plató o Hegel.

L'Avenç 476 - febrer 2021
Preu de l'article 1 €