«Cuando la riqueza se codeaba con el hambre»

Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 476, febrer 2021

Page
7

Section
L'opinió

Subsection
Aquest mes

Paco Villar (Barcelona, 1961) fa anys que es dedica a testimoniar i divulgar la Barcelona dels segles XIX i XX, en especial la del Barri Xino, a través de la fotografia, en nombrosos projectes editorials. En aquesta ocasió, l’Ajuntament de Barcelona li publica un extens volum sobre la vida nocturna a la ciutat en els anys de la posguerra (1939-1952).

L'Avenç 476 - febrer 2021
Preu de l'article 1 €