Per una història oberta

Enric Sòria


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 475, gener 2021

Page
63

Section
Mirador

Subsection
Cartes de prop

El text breu de Walter Benjamin ‘Sobre el concepte d’història’, a càrrec de Marc Jiménez i Arnau Pons i publicat el 2019 per Flâneur, és una crítica del concepte de progrés defensat per l’historicisme, que segons l’autor és responsable de la derrota dels socialdemò­crates davant el feixisme.

L'Avenç 475 - gener 2021
Preu de l'article 1 €