La família Godó i els orígens de ‘La Vanguardia’ / Focus / 448 / L'Avenç / Revistes / Inici - L'Avenç
Focus
juliol 2018
448

Pol Dalmau


La família Godó i els orígens de ‘La Vanguardia’

L’enorme popularitat de què La Vanguardia ha gaudit tradicionalment a casa nostra contrasta amb el profund desconeixement que encara envolta els seus orígens. Aquest buit resul­ta encara més sorprenent si tenim en compte la ressonància simbòlica d’un diari que és una de les institucions més antigues i arrelades de la societat civil catalana. Afortunadament, avui dia comptem ja amb un bon grapat de treballs que han permès il·luminar diversos episodis de la història del diari.

L'Avenç 448 - juliol/agost 2018
Preu de l'article 1 €