La rebel·lió del boc expiatori

Lola Badia


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 447, maig 2018

Page
10

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

"Sol, solet"... és una obra molt poc representada d’Àngel Guimerà, estrenada el 1905 i recuperada fa poc pel TNC. L’enigma del seu tercer acte, on es precipita el final del drama, es pot resoldre recorrent al terme «expiació»

L'Avenç 447 - juny 2018
Preu de l'article 1 €