In memoriam. la quinta del biberó

Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 447, maig 2018

Page
9

Section
L'opinió

Subsection
Aquest mes

Un muntatge de Lluís Pasqual i La Kompanyia Lliure sobre la quinta del biberó i la batalla de l’Ebre. Basat en el testimoni d’antics combatents, és un homenatge a la darrera lleva de soldats que la República va mobilitzar per reforçar el front d’Aragó de la guerra civil. Es podrà veure al Teatre Lliure-Montjuïc del 7 al 30/6/18.

L'Avenç 447 - juny 2018
Preu de l'article 1 €