Entendre el gir independentista

Genís Barnosell


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 439, novembre 2017

Page
48

Section
Mirador

Subsection
Història

Cinc llibres, d’índole molt diversa i apareguts en els últims mesos com: Jordi Borràs, "Desmuntant Societat Civil Catalana"; Joan B. Culla, "El tsunami"; Steven Forti, Arnau Gonzàlez, Enric Ucelay-Da Cal, eds., "El proceso separatista en Cataluña"; Francisco Marco, "Operación Cataluña"; Guillem Martínez, "La gran ilusión. Mito y realidad del proceso indepe" , contribueixen a dibuixar els canvis polítics haguts en la societat catalana, amb l’emergència del sobiranisme com a terreny comú a tots ells.

L'Avenç 439 - novembre 2017
Preu de l'article 1 €