L’escoltisme, baula catalanista dels anys 60

Marta Vallverdú


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 439, novembre 2017

Page
27

Section
439

Subsection
Focus

L’escoltisme a Catalunya no ha estat un moviment homogeni, ben al contrari. Samper, Balcells i Marquès han resseguit a bastament el laberint genealògic de tendències que es van agrupar i es van escindir en diverses forma­cions, en funció de diverses polaritats: laïcitat/ confessionalitat, separació de sexes/mixticitat, dretes/esquerres —i també, a vegades, de tendències personalistes. Hi influeix, a més, la comunicació fluïda o no amb la metròpoli de Barcelona —on evolucionen les idees més ràpidament—, així com també el nivell sociocultural dels agrupaments. En aquest article pretenem reflectir una visió general i fer emergir claus culturals i sociològiques de l’escoltisme de la dècada dels seixanta, acarant l’abundant bibliografia amb l’entrevista a onze exescoltes de procedències territorials i socials diverses.

L'Avenç 439 - novembre 2017
Preu de l'article 1 €