Un concert nacionalista i popular

Joaquim Rabaseda


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 385, desembre 2012

Page
76

Section
Mirador

Subsection
Música

Des de fa gairebé cent anys, l’Orfeó Català organitza un concert de nadales al Palau de la Música Catalana.

L'Avenç 385 - desembre 2012
Preu de l'article 1 €